KOKOUKSET

Hallituksen kokoukset

Tarkista seuraava kokousajankohta hallitukselta.


Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja omaisuutta hoitaa yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä syyskokouksessa valittu hallitus. Hallituksen muodostavat yhdeksi (1) vuodeksi valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä yhdeksi (1) vuodeksi valittu varapuheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut vähintään neljä (4), enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa.

Syyskokous

12.9.2020 klo 17.00.
ABC Kiikoinen


Yhdistyksen syyskokoukseen kuuluvat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksujen suuruudet sekä mahdolliset palkkiot seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut varsinaiset jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi sääntöjen 13§ mukaisesti
7. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Kevätkokous

6.6.2020 klo 17.00.
ABC Kiikoinen

Yhdistyksen kevätkokoukseen kuuluvat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toiminta-/vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen